კატეგორიის გარეშე

ისწავლე, დასაქმდი, მიიღე 50%-იანი დაფინანსება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტსა და რეგიონალურ სუპერმარკეტების ქსელ „დეილის“ შორის მემორანდუმი გაფორმდა, რაც მიზნად ისახავს ერთობლივი პროექტის –  „ახალი შესაძლებლობებისთვის,“ განხორცილებას.

პროექტი ორიენტირებულია უნივერსიტეტის სტუდენტებზე და სწავლის პარალელურად მათ შესაძლებლობას აძლევს დასაქმდნენ პარტნიორ კომპანიაში პრაქტიკული გამოცდილების მისაღებად.

ისწავლე, დასაქმდი, მიიღე დაფინანსება – ერთობლივი პროექტის მთავარი დაპირებაა. უერთიერთშეთანხმების საფუძველზე კი უშუალოდ დასაქმების პროცესი ორ შეთავაზებას მოიცავს:

დასაქმებას დეილის ფრონტ ოფისში მოლარესა და კონსულტანტის პოზიციებზე. აღნიშნული შეთავაზების ფარგლებში: 

*სტუდენტი, რომელიც ფრონტ ოფისში იმუშავებს 6 თვის განმავლობაში, არსებული ანაზღაურებისა და ბონუსის გარდა მიიღებს უნივერსიტეტში სწავლის გადასახადის 25%-იან დაფინანსებას.

*სტუდენტი, რომლიც ფრონტ ოფისში იმუშავებს 1 წლის განმავლობაში, არსებული ანაზღაურებისა და ბონუსის გარდა მიიღებს უნივერსიტეტში სწავლის გადასახადის 50%-იან დაფინანსებას.

*დაინტერესებულ სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ სურვილის შემთხვევაში გაიარონ სტაჟირება ფილიალის ადმინისტრატორისა და მენეჯერის პოზიციებზე.

სტაჟირებას დასაქმების პერსპექტივით დეილის ბექ ოფისში სხვადასხვა დეპარტამენტში; არსებული თანამშრომლების მხრიდან ცოდნის გაზიარებას, მენტორობას; საერთაშორისოდ აკრედიტირებული კურსების დაფინანსებას;

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სუპერმარკეტების ქსელ „დეილის“ ერთობლივი პროექტი ორიენტირებულია სტუდენტებს მისცეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, გამოცდილება და განვითარების შესაძლებლობა.